หน้าแรก | แสดงผู้ใช้บริการ | สรุปยอดผู้ป่วย | ยอดการใช้ยา
 
Username  
Password  
 


สถิติผู้ใช้บริการห้องพยาบาล
วันนี้มีผู้ใช้บริการห้องพยาบาลดังนี้
จำนวนผู้รับการตรวจและรักษา
อาจารย์เจ้าหน้าที่ ชาย 0  คน
อาจารย์เจ้าหน้าที่ หญิง 0  คน
นักศึกษา ชาย 0  คน
นักศึกษา หญิง 0  คน
รวม 0  คน
จำนวนผู้นอนพักที่ห้องพยาบาล
อาจารย์เจ้าหน้าที่ ชาย 0  คน
อาจารย์เจ้าหน้าที่ หญิง 0  คน
นักศึกษา ชาย 0  คน
นักศึกษา หญิง 0  คน
รวม 0  คน
   
 
รายการรักษาพยาบาลล่าสุด
วันที่ รหัสผู้ใช้บริการ อาการ
15/3/2563 6135462123352 โรคระบบประสาท - สมอง
15/3/2563 6236475131534 โรคระบบประสาท - สมอง
14/3/2563 341800612 บาดแผลทั่วไป
14/3/2563 390305235 บาดแผลทั่วไป
14/3/2563 620222471 บาดแผลทั่วไป
14/3/2563 381803390 โรคระบบทางเดินหายใจ
11/3/2563 612021681 โรคผิวหนัง ภูมิแพ้
14/3/2563 390305235 บาดแผลทั่วไป
14/3/2563 481609695 โรคระบบทางเดินหายใจ
10/3/2563 342000967 โรคผิวหนัง ภูมิแพ้
10/3/2563 381803390 โรคระบบทางเดินหายใจ
21/2/2563 6111367118092 โรคระบบทางเดินปัสสาวะ และภายใน
21/2/2563 6011385110669 โรคระบบทางเดินหายใจ
16/2/2563 6235485126442 โรคระบบประสาท - สมอง
16/2/2563 6235453128444 โรคระบบประสาท - สมอง
     
more>>

ผู้ที่นอนพักห้องพยาบาลล่าสุด
วันที่ รหัสผู้ใช้บริการ ช่วงเวลาที่นอน บันทึกเพิ่มเติม
       
more>>
 
     
กระทรวงสาธารณสุข
เว็บกระทรวงสาธารณสุข Ministry of Public Health ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สาธารณสุข
ไข้หวัดใหญ่ 2009
อี.เทค มีมาตรการป้องกัน การ แพร่กระจายของ ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ภายใน โรงเรียน
อาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการ อาหาร และยา Food and Drug Administration

สาธารณสุขชลบุร
เว็บสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
 
 
โปรแกรมห้องพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
Development and design by anakinzone@hotmail.com Datacenter Department