หน้าแรก | แสดงผู้ใช้บริการ | สรุปยอดผู้ป่วย | ยอดการใช้ยา
 
Username  
Password  
 


สถิติผู้ใช้บริการห้องพยาบาล
วันนี้มีผู้ใช้บริการห้องพยาบาลดังนี้
จำนวนผู้รับการตรวจและรักษา
อาจารย์เจ้าหน้าที่ ชาย 0  คน
อาจารย์เจ้าหน้าที่ หญิง 0  คน
นักศึกษา ชาย 0  คน
นักศึกษา หญิง 0  คน
รวม 0  คน
จำนวนผู้นอนพักที่ห้องพยาบาล
อาจารย์เจ้าหน้าที่ ชาย 0  คน
อาจารย์เจ้าหน้าที่ หญิง 0  คน
นักศึกษา ชาย 0  คน
นักศึกษา หญิง 0  คน
รวม 0  คน
   
 
แสดงข้อมูล ข้อมูลในช่วง
 
การใช้บริการห้องพยาบาล
ไม่มีข้อมูลของผู้ใช้บริการ กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดง
 
     
 
 
โปรแกรมห้องพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
Development and design by anakinzone@hotmail.com Datacenter Department