หน้าแรก | แสดงผู้ใช้บริการ | สรุปยอดผู้ป่วย | ยอดการใช้ยา
 
สรุปยอดผู้ป่วย ประจำเดือน
 
สรุปยอดผู้ป่วย
รายงานยอดผู้เจ็บป่วย ทั้งหมด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
ประเภทการเจ็บป่วย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 รวม
1. โรคระบบประสาท - สมอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. โรคระบบทางเดินหายใจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. โรคระบบทางเดินอาหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. โรคระบบทางเดินปัสสาวะ และภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. โรคตา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. โรคระบบ หู-คอ-จมูก-ปาก-ฟัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. โรคผิวหนัง ภูมิแพ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. โรคระบบกล้ามเนื้อ-กระดูก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. บาดแผลทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. อุบัติเหตุในโรงเรียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. ส่งสถานพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. นอนพัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ยอดรวม                                                               1


แสดงเป็นรูปกราฟได้ดังนี้

จำนวน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ประเภทการป่วย

 

 
     
 
 
โปรแกรมห้องพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
Development and design by anakinzone@hotmail.com Datacenter Department