WEB E-TECH  
User :  Pass : Home  
 
  
Menu Service
 
 
 
 
E-TECH JoB

โปรแกรมสมัครงานผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ด้วยความสะดวกในการสมัครงาน พร้อมทั้งการเก็บ เอกสาร และการค้นหาที่สะดวกรวดเร็ว วิธีใช้งาน หรือคำถามที่ถามบ่อย ๆ ได้จัดทำเป็น สารบัญ คำถาม ไว้แล้วเพื่อให้ ผู้สมัครงาน ได้อ่านวิธีใช้งาน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเข้ามาหน้าแรกของเว็บ จะเห็นตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครใน ขณะนี้ หรือ หากไม่มีตำแหน่งงาน ที่เปิด รับสมัครในขณะนี้ จะมีข้อความแจ้ง ให้ทราบ หากต้องการสมัครงาน หรือ ฝากประวัติของท่านไว้เพื่อ ให้เรา พิจารณา กรุณาคลิกที่เมนู กรอกใบสมัคร ในส่วนของ Menu Service ที่มุมบน ด้านซ้ายมือของท่าน ดังภาพที่ 1ขั้นตอนที่ 2 เมื่อคลิกที่เมนู กรอกใบสมัครแล้ว จะปรากฎ หน้าจอสำหรับ กรอกเลขที่บัตรประจำตัว ประชาชน 13 หลัก กรุณากรอกให้ครบทั้ง 13 หลัก


ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกรอกรหัสประจำตัว ประชาชน แล้ว คลิกปุ่ม "ต่อไป>>" จะปรากฎหน้าจอสำหรับกรอก ประวัติ ส่วนตัวของผู้สมัคร อาทิ เช่น ชื่อ - สกุล อายุ วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ ฯลฯ ขอให้ กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ ครบทุกช่องด้วย รูปภาพของคุณ หากคุณ Scan ภาพเก็บเป็นไฟล์รูปภาพ สามารถ Upload ภาพของคุณเข้ามาในใบสมัคร ได้เลยครับ แต่หากไม่มีภาพที่ Scan หรือ ภาพถ่ายจากกล้อง Digital สามารถเว้น ว่างไว้ก่อนได้ครับ เมื่อกรอกข้อมูลครบ ถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Step ต่อไป >>ขั้นตอนที่ 4 เมื่อคลิกปุ่ม Step ต่อไป แล้วจะปรากฎ ข้อมูลส่วนตัว ที่ท่านกรอก เมื่อสักครู่ กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้องอีกครั้ง แล้ว เลือกตำแหน่ง งานที่ท่านต้องการ และ ระบุเงินเดือนที่ท่านต้องการด้วย จากนั้น คลิกที่ปุ่ม "ส่งใบสมัคร"

      จากนั้น ผู้ดูแลระบบ จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และหากมีตำแหน่งงานว่าง ที่ตรง กับ คุณสมบัติของท่าน เราจะติดต่อกลับไปหาท่าน ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้แล้ว หรือ ติดต่อท่าน โดย การโทรศัพท์ ซึ่งสามารถติดต่อได้รวดเร็ว ดังนั้น ในการกรอกประวัติของท่านควร กรอกที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องด้วย


      หากมีปัญหาในการสมัครงาน หรือมีข้อส่งสัยเกี่ยวกับการสมัครงานสามารถติดต่อ ผู้ดูแลระบบ ได้ : https://lin.ee/uq2QeH3

      หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบสมัครหรือ การสมัครงานติดต่อ เลขานุการผู้อำนวยการได้ ตามหมาย เลขโทรศัพท์นี้ 0-3820-6081-5 ต่อ 174 อาจารย์ชุติมา ผาสุขอาจารย์ประจำ
Click hear ครูสอนวิชาการตลาด...
 
อาจารย์พิเศษ
 
เจ้าหน้าที่
 
อื่น ๆ
 

 

   

โปรแกรมสมัครงาน เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ฝ่ายเลขานุการ
Program by : Information Department (E-TECH)