WEB E-TECH  
User :  Pass : Home  
 
  
Menu Service
 
 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) มีความประสงค์รับสมัคร บุคลากรในตำแหน่งดังต่อไปนี้

หากท่าน กำลังหางานทำ จะเปลี่ยนงาน หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเทอมสุดท้าย และทำโครงงานอยู่ สนใจร่วมงานกับ อี.เทค สามารถฝากประวัติ โดยคลิกที่ กรอกใบสมัคร (เมนูด้านซ้าย)

1
ครูสอนช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
 
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต,ครุศาสตรบัณฑิต (ตรงสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
- มีความรู้ทางด้านเครื่องทำความเย็น หรือ เครื่องกลไฟฟ้า พิจารณาเป็นพิเศษ
 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือนสูงกว่าวุฒิ พร้อมสวัสดิการอื่น ๆ อีกมาก


ติดต่อสอบถามได้ที่ 088-809-6025 ฝ่ายอำนวยการ
  รับสมัครตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2563    ถึง    10 พฤศจิกายน 2563 [ประกาศ 10 ตุลาคม 2563]
   
2
นักการ/ภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
 
1.เพศชาย/หญิง
2.ค่าตอบแทน : เงินเดือน + เงินล่วงเวลา(OT) + เบี้ยขยัน          รายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน สวัสดิการต่างๆดังนี้
-ประกันสังคม , ทัศนศึกษาประจำปี
-มีเงินกองทุนสะสมให้ , มีกองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ
-เงินโบนัสทุกปี , เงินเดือนขึ้นทุกปี
สนใจติดต่อสอบถาม และเขียนใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 038-206081 ต่อ 9152 

 
  รับสมัครตั้งแต่ 12/3/2563    ถึง    - [ประกาศ 12/3/2563]
   
3
พนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
 
1.เพศชาย/หญิง 
2.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
3.มีความชำนาญในเส้นทางและการขับรถ 
4.ค่าตอบแทน : เงินเดือน + เงินล่วงเวลา(OT) + เบี้ยขยัน          รายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน สวัสดิการต่างๆดังนี้
-ประกันสังคม , ทัศนศึกษาประจำปี
-มีเงินกองทุนสะสมให้ , มีกองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ
-เงินโบนัสทุกปี , เงินเดือนขึ้นทุกปี
สนใจติดต่อสอบถาม และเขียนใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 038-206081 ต่อ 9152 
  รับสมัครตั้งแต่ 11 มีนาคม 2563    ถึง    17 เมษายน 2563 [ประกาศ 3/12/2020]
   อาจารย์ประจำ
Click hear ครูสอนช่างไฟฟ้า...
 
อาจารย์พิเศษ
 
เจ้าหน้าที่
Click hear นักการ/ภารโรง...
 
อื่น ๆ
Click hear พนักงานขับรถ...
 

 

   

โปรแกรมสมัครงาน เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ฝ่ายเลขานุการ
Program by : Information Department (E-TECH)