WEB E-TECH  
User :  Pass : Home  
 
  
Menu Service
 
 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) มีความประสงค์รับสมัคร บุคลากรในตำแหน่งดังต่อไปนี้

หากท่าน กำลังหางานทำ จะเปลี่ยนงาน หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเทอมสุดท้าย และทำโครงงานอยู่ สนใจร่วมงานกับ อี.เทค สามารถฝากประวัติ โดยคลิกที่ กรอกใบสมัคร (เมนูด้านซ้าย)

1
ครูสอนช่างยนต์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
 
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,อุตสาหกรรม
 ศาสตรบัณฑิต,ครุศาสตรบัณฑิต (ตรงสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เงินเดือนสูงกว่าวุฒิ พร้อมสวัสดิการอื่น ๆ อีกมาก

สอบสอนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 18 เมษายน 2564 
สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ ตึก 9
ติดต่อสอบถามได้ที่ 088-809-6025 ฝ่ายอำนวยการ
  รับสมัครตั้งแต่ 19 มีนาคม 2564    ถึง    17 เมษายน 2564 [ประกาศ 19 มีนาคม 2564]
   
2
ครูสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
 
1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์
3. เงินเดือนสูงกว่าวุฒิพร้อมสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย
4. มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ ตึก 9 

สอบสอนและสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 
สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ ตึก 9
ติดต่อสอบถามได้ที่ 088-809-6025 ฝ่ายอำนวยการ
  รับสมัครตั้งแต่ 19 มีนาคม 2564    ถึง    17 เมษายน 2564 [ประกาศ 19 มีนาคม 2564]
   
3
ครูสอนช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
 
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต,ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตรงสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เงินเดือนสูงกว่าวุฒิ พร้อมสวัสดิการอื่น ๆ อีกมาก

สอบสอนและสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 
ติดต่อสอบถามได้ที่ 088-809-6025 ฝ่ายอำนวยการ
  รับสมัครตั้งแต่ 19 มีนาคม 2564    ถึง    17 เมษายน 2564 [ประกาศ 19 มีนาคม 2564]
   
4
ครูสอนช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
 
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
 สาขาเมคคาทรอนิกส์ วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต,
 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต,ครุศาสตรบัณฑิต 
 (ตรงสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เงินเดือนสูงกว่าวุฒิ พร้อมสวัสดิการอื่น ๆ อีกมาก

สอบสอนและสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 
สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ ตึก 9
ติดต่อสอบถามได้ที่ 088-809-6025 ฝ่ายอำนวยการ
  รับสมัครตั้งแต่ 19 มีนาคม 2564    ถึง    17 เมษายน 2564 [ประกาศ 19 มีนาคม 2564]
   
5
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
 
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เงินเดือนสูงกว่าวุฒิ พร้อมสวัสดิการอื่น ๆ อีกมาก

สอบสอนและสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 
สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ ตึก 9
ติดต่อสอบถามได้ที่ 088-809-6025 ฝ่ายอำนวยการ
  รับสมัครตั้งแต่ 19 มีนาคม 2564    ถึง    17 เมษายน 2564 [ประกาศ 19 มีนาคม 2564]
   
6
ครูสอนช่างไฟฟ้า จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
 
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต,ครุศาสตรบัณฑิต (ตรงสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
- มีความรู้ทางด้านเครื่องทำความเย็น หรือ เครื่องกลไฟฟ้า พิจารณาเป็นพิเศษ
 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือนสูงกว่าวุฒิ พร้อมสวัสดิการอื่น ๆ อีกมาก

สอบสอนและสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 
สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ ตึก 9
ติดต่อสอบถามได้ที่ 088-809-6025 ฝ่ายอำนวยการ
  รับสมัครตั้งแต่ 19 มีนาคม 2564    ถึง    17 เมษายน 2564 [ประกาศ 19 มีนาคม 2564]
   
7
ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
 
1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.หากมีประสบการณ์และผ่านการสอบ TOEIC,TOEFLหรือ  IELTSจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เงินเดือนสูงกว่าวุฒิ พร้อมสวัสดิการอื่น ๆ อีกมาก

สอบสอนและสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 
สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ ตึก 9
ติดต่อสอบถามได้ที่ 088-809-6025 ฝ่ายอำนวยการ
  รับสมัครตั้งแต่ 19 มีนาคม 2564    ถึง    17 เมษายน 2564 [ประกาศ 19 มีนาคม 2564]
   
8
ครูสอนวิชาการตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ :
 
1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทางด้านกฎหมาย 
3. เงินเดือนสูงกว่าวุฒิ พร้อมสวัสดิการอื่น ๆ อีกมาก
4. หากมีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบสอนและสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 
สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ ตึก 9
ติดต่อสอบถามได้ที่ 088-809-6025 ฝ่ายอำนวยการ
  รับสมัครตั้งแต่ 19 มีนาคม 2564    ถึง    17 เมษายน 2564 [ประกาศ 19 มีนาคม 2564]
   อาจารย์ประจำ
Click hear ครูสอนช่างยนต์...
Click hear ครูสอนวิทยาศาสตร์...
Click hear ครูสอนช่างเทคนิคอุต...
Click hear ครูสอนช่างอิเล็กทรอ...
Click hear ครูสอนวิชาคอมพิวเตอ...
Click hear ครูสอนช่างไฟฟ้า...
Click hear ครูสอนภาษาอังกฤษ...
Click hear ครูสอนวิชาการตลาด...
 
อาจารย์พิเศษ
 
เจ้าหน้าที่
 
อื่น ๆ
 

 

   

โปรแกรมสมัครงาน เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ฝ่ายเลขานุการ
Program by : Information Department (E-TECH)