Archive for November, 2013

PostHeaderIcon 5 วิธีเลี่ยงโซเดียม ก่อนไตวาย

 
ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียม มากและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงานที่ทำงานเพื่อสุขภาพ คนไทย …ได้แก่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักกรรมการอาหารและยา เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า เรามีวิธีลดปริมาณโซเดียมในอาหารประจำวัน ดังต่อไปนี้

1.หลีกเลี่ยงการใช้เกลือในการปรุงอาหาร และเลือกเติมเครื่องปรุงที่มีปริมาณโซเดียมไม่เกินปริมาณที่กำหนด

2.หลีกเลี่ยงอาหารประเภทดองเค็มทุกประเภท3.ไม่เติมผงชูรสในอาหาร4.หลีกเลี่ยงการกินน้ำซุปที่มากับน้ำก๋วยเตี๋ยว5.ตรวจดูปริมาณโซเดียมบนฉลากอาหารสำเร็จรูปทุกประเภท และหลีกเลี่ยงประเภทที่มีปริมาณโซเดียมเกินกำหนด กินโซเดียมแต่น้อย ช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และโรคไตได้ค่ะ

www.teenee.com/