Archive for June, 2014

PostHeaderIcon ลักลอบขุดน้ำมัน

PostHeaderIcon test

PostHeaderIcon ทดสอบระบบ

วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมสร้างความจำ “Braini-Tab” สู่เชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์บำรุงสมองเสริมสร้างความจำ “Braini-Tab” ให้แก่บริษัท รอยัล ฟาวน์เดชั่น จำกัด เพื่อนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทย สร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. กล่าวชี้แจงว่า จากความสำเร็จของฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์ในการบำรุงสมอง และเสริมสร้างความจำจากพืชผักสมุนไพร ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบยาเม็ด “Braini-Tab” ซึ่งรับประทานง่าย และมีประสิทธิภาพในการบำรุงสมอง และเสริมสร้างความจำ ที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งในเด็กที่ต้องการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการจดจำและการเรียนรู้ และในผู้สูงอายุที่มีอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบการผลิตในเชิงพาณิชย์ วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยคือ บริษัท รอยัล ฟาวน์เดชั่น จำกัด ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากสมุนไพรไทย อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย และสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ บริษัท รอยัล ฟาวน์เดชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น จะได้สิทธิจาก วว. ในการผลิตผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์บำรุงสมองเสริมสร้างความจำ “Braini-Tab” เพื่อผลิตเชิงพาณิชย์เป็นระยะเวลาการใช้สิทธิ์ 5 ปี รวมกับระยะเวลาในการขออนุญาตการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประมาณ 1 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลง

ดร.กฤติยา ทิสยากร นักวิจัย ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ “Braini-Tab” สามารถลดระดับของ acetylcholinesterase ได้เช่นเดียวกับ Aricept® (donapezil) ซึ่งเป็นยารักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่มของ acetylcholinesterase inhibitor ดังนั้นฤทธิ์ในการเสริมความจำของ “Braini-Tab” อาจจะเกี่ยวข้องกับ cholinergic pathway การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ศึกษาทั้งต่อสัตว์ทดลองและต่อเซลล์ชนิดต่างๆ ซึ่งพบว่า “Braini-Tab” มีความปลอดภัยทั้งต่อสัตว์ทดลองและเซลล์ การศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ต่อความจำในอาสาสมัคร พบว่า “Braini-Tab” มีแนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองทั้งในกลุ่มคนปกติและผู้ป่วยที่มีภาวะความจำเสื่อมในระยะเริ่มต้น โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ต่อร่างกายเมื่อรับประทานทุกวันเป็นเวลา 3 เดือน

“วว. คัดเลือกผักใบเขียว ได้แก่ ผักปวยเล้ง บัวบก และบร็อคโคลี่ มาศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พบว่า ผักปวยเล้ง แสดงฤทธิ์ในการเสริมความจำได้ดีที่สุดทั้งในการศึกษาแบบให้ต่อเนื่อง 4 และ 21 วัน จึงได้นำเอาผักปวยเล้งมาเป็นองค์ประกอบหลักในพัฒนาสูตรตำรับได้เป็นยาเม็ดชนิดเคลือบฟิล์มแบบธรรมดา (plain-coated tablet) และตั้งชื่อว่า Braini-Tab”

พล.ต.พยงค์ สุขมา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 กองงานส่วนพระองค์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท รอยัล ฟาวน์เดชั่น จำกัด กล่าวว่า ความร่วมของ วว. และบริษัท นอกจากจะสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยและสร้างความมั่นคงของประเทศแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกสมุนไพรไทยด้วย

“โรคอัลไซเมอร์พบได้เป็นอันดับหนึ่งในผู้สูงอายุ ฉะนั้นการศึกษาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ มีวิช่าการรองรับ รวมทั้งมีการนำทรัพยากรสมุนไพรมาใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิภาพนั้น จะช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ แม้ว่าการแพทย์จะก้าวลำไปเพียงใด แต่สมุนไพรไทยยังมีบทบาทสำคัญต่อการแพทย์อย่างต่อเนื่อง”
พล.ต.พยงค์ สุขมา กล่าว

นางสาวศันสนีย์ สุโรจน์วานิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัล ฟาวน์เดชั่น จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นถือเป็นมิติใหม่อีกครั้งของภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยสร้างอนาคตของเด็กและผู้สูงอายุ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ช่วยผู้ป่วยอัลไซเมอร์เพื่อป้องกันการเกิดของโรคในช่วงเริ่มต้น ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ประมาณ 20 ล้านคน หากป้องกันได้จะทำให้ตัวเลขดังกล่าวลดลง ทั้งนี้บริษัทจะทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. ให้เร็วที่สุดทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยจะขยายตลาดไปยังภาคพื้นเอเชีย ยุโรป และอเมริกา