PostHeaderIcon จริงไม๊? แตงกวาขมเพราะงูเลื้อยผ่าน


จริงหรือ? ′แตงกวา′ขมเพราะงูเลื้อยผ่าน
ความจริงแล้วรสขมที่เกิดขึ้นในแตงกวาบางลูกนั้น ไม่เกี่ยวกับงูเลื้อยผ่านแต่อย่างใด แต่เกิดจากสารควบคุมความขมในผักตระกูลแตงที่ชื่อว่า Cucurbitacin ซึ่งหากเมื่อใดก็ตามที่สารนี้มีคุณสมบัติเป็นยีนเด่นแตงกวาลูกนั้นก็จะมีรสขม และในทางกลับกันหากเป็นยีนด้อยแตงกวาลูกนั้นก็จะไม่มีรสขม

นอกจากนี้ยังมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าElaterase อีกตัวที่กำหนดระดับความขม โดยตัวมันเองมีหน้าที่ดึงน้ำออกจากสาร Cucurbitacin หากน้ำถูกดึงออกไปมากแตงกวาก็จะมีรสขมน้อยนั่นเอง   ในแตงกวามีปริมาณน้ำ 96% และมีคุณสมบัติช่วยในการดับร้อนให้กับร่างกาย

………….

ที่มา : สวทช.

Leave a Reply